Download Tag: Article

Między Innymi – Among Others

Między Innymi – Among Others

Między Innymi – Among Others2140 Downloads“Między Innymi” (engl. “Among Others”) aims at developing intercultural awareness and competence of future teachers, educators, youth and social workers and bringing Intercultural and Non-Formal Education to Higher Education...

Nauczanie interkulturowe. Zbliżenie pojęcia

Nauczanie interkulturowe. Zbliżenie pojęcia

Nauczanie interkulturowe. Zbliżenie pojęcia1904 DownloadsKern, Michael und Kimmig, Michael (2007): Nauczanie interkulturowe. Przybliżenie pojęcia; Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, PNWM (Wydawca): A co robimy dzisiaj? Aspekty polsko-niemieckiego spotkania młodzieży (Warsztaty Polsko-Niemiecki II); Poligrafia Poznań, 2007, S.24-27...