Posłuchaj, podziel się, zainspiruj

Posłuchaj, podziel się, zainspiruj [Image: Cody Davis via unsplash]
Image: Cody Davis via unsplash.com

Seminarium wymiany dobrych praktyk i dzielenia się rezultatami Partnerstw strategicznych w sektorze szkolnictwa wyższego

Warszawa | 25 lutego 2019 r.
Hotel Mercure Warszawa Centrum, Złota 48/54

Dzięki Programowi Erasmus+ w ostatnich 5 latach polskie instytucje otrzymały dofinansowanie na realizację ok. 227 projektów międzynarodowych typu Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego. 67 z tych projektów jest koordynowanych przez polskie organizacje, a w ok. 160 projektach polskie instytucje występują jako partnerzy( koordynatorami są instytucje z zagranicy).

Seminarium „Posłuchaj, podziel się, zainspiruj” to wyjątkowe wydarzenie, które stwarza przestrzeń do wymiany dobrych praktyk i dzielenia się rezultatami projektów. Jest przeznaczone dla osób realizujących strategiczne projekty partnerskie, a także dla tych, którzy chcieliby ubiegać się o takie projekty w przyszłości.

Cele seminarium „Posłuchaj, podziel się, zainspiruj”

Seminarium:

  • umożliwi upowszechnianie rezultatów projektów typu Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego,
  • zainspiruje do wykorzystywania już istniejących rezultatów,
  • zainspiruje do tworzenia nowych projektów przyczyniających się do rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce,
  • zapewni przestrzeń do wymiany dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów typu Partnerstwa strategiczne.

Uczestnicy

Zapraszamy osoby z polskich instytucji,

  • które zrealizowały bądź nadal realizują projekty typu Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego, zarówno jako koordynator, jak i partner projektu.

Jednocześnie zapraszamy osoby z polskich instytucji,

  • które nigdy nie uczestniczyły w projektach typu Partnerstwa strategiczne, ale które są zainteresowane realizacją takich projektów w przyszłości;
  • które poszukają inspiracji do realizacji projektu typu Partnerstwa strategiczne.

Program

Ideą naszego seminarium „Posłuchaj, podziel się, zainspiruj” jest stworzenie przestrzeni do wymiany i podzielenia się rezultatami oraz praktycznymi doświadczeniami i wiedzą zdobytą podczas realizacji projektów Partnerstw strategicznych. Jest to wyjątkowa okazja dla osób zaangażowanych w takie projekty i tych zainteresowanych Partnerstwami strategicznymi do zdobycia nowych pomysłów i inspiracji.

Podczas sesji „Dobre praktyki i rezultaty” („Targi projektów”) kilku beneficjentów będzie równolegle prezentować rezultaty i efekty swoich projektów, każdy przy swoim stanowisku, podczas gdy inni uczestnicy będą mogli przemieszczać się między stanowiskami, słuchać, inspirować się i zadawać pytania.

W trakcie sesji „Jakość, wyzwania, rozwiązania” („Open Space”) w formie swobodnej dyskusji w grupach będą omawiane wybrane aspekty realizacji Partnerstw strategicznych: np. jak zapewnić jakość projektu, jak przezwyciężyć wyzwania związane z planowaniem i realizacją projektów, jak rozwiązywać sytuacje kryzysowe. Tematy sesji będą proponowane przez samych uczestników w formularzu rejestracji na seminarium.

Koszty

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do i z Warszawy oraz koszty ewentualnego zakwaterowania.

Rejestracja on-line

tutaj

Kontakt

Zespół Partnerstw strategicznych dla szkolnictwa wyższego

E-mail: he2@erasmusplus.org.pl

Tel. 22 46 31 241