Resources for International Youth Work | Publications

Resources for International Youth Work | Publications [Roman Kraft via unsplash]
Image: Roman Kraft via unsplash.com

International Youth Work Resources – A list of my publications in English, Polish and German. Useful resources for working with interculturally mixed groups in the fields of International Youth Work and International Voluntary Service.

Publications (in English)

Dagna Gmitrowicz, Marta Brzezińska-Hubert and Michael Kimmig (2022): How to talk about war. Facilitating learning in the face of crisis; Self-published, Berlin, Poznan, Warsaw, March 2022 How to talk about war. Facilitating learning in the face of crisis (286 downloads)

Kimmig, Michael (2015): Meant to be a Mentor. Workbook for EVS mentors; Foundation for the Development of the Education System (FRSE) | National Agency of the Youth in Action Programme, Warsaw 2015
Meant to be a Mentor. Workbook for EVS Mentors (2808 downloads)

Kimmig, Michael (2015): Games & Exercises for International Workcamps; Service Civil International, Bonn, 3rd edition, 2015
Games and Exercises for International Workcamps and Seminars (1474 downloads) [updated July 2020]

Kielak, Elżbieta, Kimmig, Michael and Szlęk, Anna (2013): Między Innymi – Among Others. Bringing Intercultural and Non-Formal Education to Higher Education Institutions. In: SALTO YOUTH (eds): Reinforcing links. Experiences of cooperation between the formal and non formal sector in training youth workers; SALTO-YOUTH Training and Cooperation Resource Centre, Bonn, pp.22-26
Miedzy Innymi. Among Others. (940 downloads) [updated April 2018]

Bielska, Agnieszka, Kimmig, Michael and Miksiewicz, Melania (eds): The undiscovered country. Future, Personal development and Managing change in the context of EVS trainings; Foundation for the Development of the Education System (FRSE) | National Agency of the Youth in Action Programme, Warsaw 2013
The undiscovered country. Future, Personal development and Managing change (1598 downloads)

Kimmig, Michael (2009): A propos Polski. European Voluntary Service in Poland. Guidebook not only for volunteers (EN/PL); Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) / Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”, Warszawa, 2nd Edition, 2009
A propos Polski. European Voluntary Service in Poland (1773 downloads)

Kimmig, Michael (2000): Lead & let lead. Camp Leader Manual; Service Civil International, Bonn, 2000

Kimmig, Michael (2000): Co-ordinating together. A manual for training co-ordinators; Service Civil International, Bonn, 2000

Publications in Polish | Publikacje po polsku

Kimmig Michael (2018): Meant to be a mentor. Podręcznik dla mentorów wolontariatu; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa, 2018
Meant to be a mentor Podręcznik dla mentorów wolontariatu (1377 downloads)

Bielska, Agnieszka, Kimmig, Michael and Miksiewicz, Melania (red): Nieodkryty kraj. Przyszłość, rozwój osobisty oraz zarządzanie zmianą w kontekście szkoleń EVS; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) | Agencja Narodowa programu „Młodzież w działaniu”, Warsaw 2012
Nieodkryty kraj. Przyszłość, rozwój osobisty oraz zarządzanie zmianą w kontekście szkoleń evs (869 downloads)

Kimmig, Michael oraz Miłon, Ewelina (2012): Przygotowanie polsko-litewskich projektów młodziezowych; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) | Narodowa Instytucja Zarządzająca Polsko-Litewskim Funduszem Młodzieży, Warszawa, 2012
Przygotowanie polsko-litewskich projektów młodziezowych (922 downloads)

Kimmig, Michael (2009): A propos Polski. Wolontariat Europejski w Polsce. Informator nie tylko dla voluntariuszy (EN/PL); Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) / Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”, Warszawa, Wydanie 2, 2009
A propos Polski. European Voluntary Service in Poland (1773 downloads)

Kern, Michael und Kimmig, Michael (2007): Nauczanie interkulturowe. Przybliżenie pojęcia; Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, PNWM (Wydawca): A co robimy dzisiaj? Aspekty polsko-niemieckiego spotkania młodzieży (Warsztaty Polsko-Niemiecki II); Poligrafia Poznań, 2007, S.24-27
Nauczanie interkulturowe. Zbliżenie pojęcia (788 downloads)

Kimmig, Michael (2007): Workcampy jako forma programowa spotkań polsko-niemieckich; Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, PNWM (Wydawca): A co robimy dzisiaj? Aspekty polsko-niemieckiego spotkania młodzieży (Warsztaty Polsko-Niemiecki II); Poligrafia Poznań, 2007, S.110-118
Edukację międzykulturową w workcampie (800 downloads)

Brzezińska-Hubert, Marta, Kimmig, Michael, Olszowka, Anna oraz Piegat-Kaczmarczyk, Marta (2008): Edukacja Międzykulturowa. Pakiet Edukacyjne PAJP (Pozaformalna Akademia Jakości Projektu); Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji / Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”, Warszawa, 2008
Edukacja Międzykulturowa. Pakiet Edukacyjne PAJP (1009 downloads)

Publications in German | Veröffentlichungen in Deutsch

Kern, Michael und Kimmig, Michael (2007): Interkulturelles Lernen. Eine Annäherung. in: Deutsch-Polnisches Jugendwerk, DPJW (Hrsg.): Und was machen wir heute? Aspekte einer deutsch-polnischen Jugendbegegnung (Deutsch-Polnische Werkstatt II); Poligrafia Poznan, 2007, S.24-27
Interkulturelles Lernen. Eine Annäherung (944 downloads)

Kimmig, Michael (2007): Arbeiten in den Ferien – Du spinnst wohl?! Interkulturelles Lernen im Rahmen von Workcamps. in: Deutsch-Polnisches Jugendwerk, DPJW (Hrsg.): Und was machen wir heute? Aspekte einer deutsch-polnischen Jugendbegegnung (Deutsch-Polnische Werkstatt II); Poligrafia Poznan, 2007, S.110-118
Arbeiten in den Ferien? – Du spinnst wohl! – Interkulturelles Lernen im Rahmen von Workcamps (959 downloads)

Kimmig, Michael (1999): Anleiten, leiten, begleiten. Handbuch für SeminarleiterInnen; Service Civil International, Bonn, 1999

Kimmig, Michael (1996): Themenzentrierte Interaktion (TZI) im Rahmen von Schulbegleitforschung. Instrumente und Verfahren für die Evaluation und die begleitende Beratung von Schulversuchen; Diplomarbeit Universität des Saarlandes, Saarbrücken, 1996

Auszug: Pioniere der pädagogischen Gruppenarbeit. Ruth C. Cohn und das Konzept der Themenzentrierten Interaktion (TZI)

Kimmig, Michael & Meister, Hans (1995): Ganzheitliches Lernen in der Kaufmännischen Berufsschule. Konzepte und Erfahrungen der Wissenschaftlichen Begleitung eines Modellversuchs; Arbeitsberichte aus der Fachrichtung Erziehungswissenschaft, Universität des Saarlandes, Bd. 67, Saarbrücken

Kimmig, Michael (1994): Kopfstütze und Handlanger. Handbuch für CampleiterInnen; Service Civil International, Bonn, 1994

Pin for later…
Resources for International Youth Work | Publications [Adriana Velasque via unsplash]
Resources for International Youth Work | Publications [Toa Heftiba via unsplash]