Author: Michael Kimmig

M2beaM Cover

“Meant to be a Mentor”. Workbook for Mentors

The “Meant to be a Mentor” workbook is a practical guide for EVS mentors working with their volunteer(s). Its content and activities guide mentors step by step through the whole EVS project cycle. Mentors can carry out the activities with their volunteers, reflect on their experience and share their good practise in an online community. Read more

PAJP Edukacja miedzykulturowa

Edukacja Międzykulturowa. Pakiet Edukacyjne PAJP

“Edukacja Międzykulturowa” ma na celu wspieranie młodzieży realizującej projekty oraz tych, którzy w swojej pracy z młodzieżą i w projektach wraz z nią realizowanych chcą wspomagać rzeczywisty dialog kultur i proces uczenia się międzykulturowego. Publikacja zawiera wiele ciekawych gier i zabaw o tematyce międzykulturowości. Read more