Topic: International Youth Work

PAJP Edukacja miedzykulturowa

Edukacja Międzykulturowa. Pakiet Edukacyjne PAJP

“Edukacja Międzykulturowa” ma na celu wspieranie młodzieży realizującej projekty oraz tych, którzy w swojej pracy z młodzieżą i w projektach wraz z nią realizowanych chcą wspomagać rzeczywisty dialog kultur i proces uczenia się międzykulturowego. Publikacja zawiera wiele ciekawych gier i zabaw o tematyce międzykulturowości. Read more

Meant to be a Mentor. Blended Training Course [Ian Schneider - unsplash]

“Meant to be a Mentor” | Blended Training Course for EVS Mentors

The Polish-Lithuanian Blended Training Course “Meant to be a Mentor” is a long-term journey to discover and develop competences as an EVS mentor. This learning journey aimed at raising awareness of the importance of the mentors role as well as help develop competences necessary for carrying out the role and tasks as a mentor.Read more